Biblioteca Pedagogie, psihologie, metodica

1.STANCIU, Ion, O istorie a pedagogiei universale si romanesti pana la 1900, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1977
2.CUCOS, Constantin, Istoria pedagogiei, Polirom, Iasi, 2001
3.ONCIULESCU, D., Primul compendiu de pedagogie, vol.I-II, Casa Corpului Didactic, Timisoara, 1979
4.CRISTEA, Sorin, Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, Iasi, 2010
5.DUMITRU, Ion Al., Consiliere psihopedagogica. Bazele teoretice si sugestii practice, Editura Polirom, Iasi, 2008
6.CIOLAN, Lucian, Invatarea integrala. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iasi, 2008
7.VOICULESCU, Florea, Manual de Pedagogie Contemporana. Partea I: Obiectul si temele fundamentale ale pedagogiei, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
8.VOICULESCU, Elisabeta, ALDEA, Delia, Manual de pedagogie contemporana. Partea II: Teoria si metodologia instruirii si evaluarii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
9. NICULESCU, Rodica Mariana, Formarea formatorilor, Editura All Educational, Bucuresti, 2000
10.VOICULESCU, Florea, Ghid metodologic de statistica pentru pedagogie si psihologie, Editura Napoca Star, 2000
11.PLANCHARD, Emile, Pedagogie scolara contemporana, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1992
12.HERBART, J.F., Prelegeri pedagogice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976
13.STEFAN, Mircea, Pedagogia in fata grupului spontan de copii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1978
14.SNYDERS, G., Incotro merg pedagogiile nondirective, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1978
15.CHIRITA, G., Pedagogie aplicata la domeniul educatiei fizice, Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1977
16.LANZ, R., Pedagogia Waldorf, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994
17.OCKEL, S., Cat poate fi solicitat copilul in procesul pedagogic, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976
18.IOVAN, Martian, Repere in pedagogie, Editura Multimedia, Arad, 1997
19.CEAUSESCU, N., Pedagogia sportului, Editura Ministerului Sportului, Bucuresti,1990
20.LASCUS, Voicu, Deontologie pedagogica, Editura Genesis, Cluj-Napoca, 1996
21.IDEM, Orientarea scolara si profesionala, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000
22.IDEM, Pedagogia ocrotirii, Cluj-Napoca, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 1994
23. ***, DIN istoria pedagogiei romanesti, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1967
24.***, PROBLEME fundamentale ale pedagogiei, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982
25.***, PEDAGOGIE comparata, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982
26.***, PEDAGOGIE sociala, Editura Stiinta si Tehnica, Bucuresti, 2000
27.BOCOS, M., Teoria si practica cercetarii pedagogice, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005
28.BONTAS, Ioan, Pedagogie, Editura All, Bucuresti, 1994
29.JINGA, I., ISTRATE, E., Manual de pedagogie, Editura All, Bucuresti, 2001
30.CUCOS, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 2002
31.POPENCI, ST., Pedagogia alternativa, Editura Polirom, Iasi, 2001
32.MARCU, V., FILIMON, L. (coordonatori), Psihopedagogie     pentru formarea profesorilor, editia a treia, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2007
33.FLUERAS, V., Teoria si practica invatarii prin cooperare, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005
34.SALADE, D., Dimensiuni ale educatiei, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998
35.IONESCU, M., Educatia si dinamica ei, Editura Tribuna invatamantului, Bucuresti, 1998
36.BABAN, A., Consiliere educationala, Psinet S.R.L., Cluj-Napoca, 2001
37.IONESCU, M., Instructie si educatie, Editura “Vasile Goldis” Univ. Press., Arad, 2005
38.STEINER, R., Arta educatiei, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1994
39.STAN, C., Originile educatiei, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2002
40.BARNA, A., Autoeducatia, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995
41.DEMETER, A., Bazele fiziologice ale educatiei fizice scolare, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1991
42.COCOS, C., Timp si temporalitate in educatie, Editura Polirom, Iasi, 2002
43.STOICA, A., Creativitatea elevilor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983
44.SALAVASTRU, C., Logica si limbaj educational, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995
45.POPESCU, P., Lectii in spiritul metodelor active, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980
46.CERGHIT, I., Metode de invatamant, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976
47.NEACSU, I., Metode si tehnici de invatare eficienta, Editura Militara, Bucuresti, 1990
48.IONESCU, M., RADU, I., Didactica moderna, editia a doua, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
49.UTIU, I., Metodica educatiei fizice scolare, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1997
50.GOIA, Vistrian, Didactica limbii si literaturii romane, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca 2001
51.CRISTEA, S., Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, Iasi, 2010
52.CIOLAN, L., Invatarea integrala, Editura Polirom, Iasi, 2008