Biblioteca Administraţie publică

–    CONSTITUTIA ROMANIEI si DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI
–    DUCULESCU, V., CALINOIU, C., DUCULESCU, G. – Constitutia Romaniei comentata si adnotata
–    RIALS, S. – Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului
–    BALAN, E. – Domeniul administrativ
–    BONDAR, F. – Politici publice si administratie publica
–    HINTEA, C. – Introducere in domeniul administrativ
–    DODU, M., GHIOTAN, C., HINTEA, C. – Administratie publica
–    SIMON, H., THOMPSON, A., SMITHBURG, D. – Administratia publica
–    *** –  ELEMENTE de administratie publica. Sinteze teoretice pentru examenul de licenta
–    ALEXANDRU, I. – Criza administrativa. Teorii si realitati
–    ALEXANDRU, I. – Politica. Administratie. Justitie
–    JUNJAN, V. – Decizia in administratia publica. Administratia publica locala
–     ***  –  ADMINISTRATIA publica locala, vol. I-II
–    VEDINAS, V. – Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici
–    LES, I. – Legislatia executarii silite. Comentarii si explicatii
–    IONESCU, L. – Controlul si implicatiile economice, financiare si fiscale ale impozitelor indirecte
–    MOSTEANU, N.R. – Impozite si taxe
–    MOLDOVAN, D. – Cum aplicam impozitul pe venitul global
–    TOFAN, D.A. – Puterea discretionara si excesul de putere al autoritatilor publice
–    DRAGOS, D. – Recursul administrativ si contenciosul administrativ
–    STINGU, G. – Reforma administratiei publice in contextul integrarii europene
–    POPA, E. – Autonomia locala in Romania
–    SIDA, A. – Introducere in teoria generala a dreptului
–    BOBOS, G. – Teoria generala a dreptului
–    PETRESCU, R.N. – Drept administrativ
–    SANTAI, I. – Drept administrativ si stiinta administratiei, vol. I-II
–    IORGOVAN, A. – Tratat de drept administrativ, vol. I-II
–    PREDA, M. – Drept administrativ
–    MANDA, C. – Drept administrativ
–    PRISACARU, V. – Tratat de drept administrativ roman
–    PRISACARU, V. – Contenciosul administrativ roman
–    ALEXANDRU, I. – Drept administrativ comparat
–    DRAGANU, T. – Drept constitutional
–    DRAGANU, T. – Drept constitutional si institutii politice, vol. I-II
–    DANISOR, D. – Drept constitutional si Institutii publice
–    LUPAN, E., SABAU-POP, I. – Tratat de drept civil roman
–    LUPAN, E. – Drept civil. Partea generala. Scheme
–    MURESAN, M. – Drept civil. Partea generala. Persoanele, vol. I-II
–    DEAK, F. – Tratat de drept civil. Contracte speciale
–    POP, L. – Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, vol. I-II
–    POPA, M. – Drept civil. Succesiuni
–    ***  –  CODUL de procedura civila
–    BOROI, G., RADESCU, D. – Codul de procedura civila. Comentat si adnotat
–    CRISU, C. – Codul civil
–    CRISU, C. – Codul civil. Codul de procedura civila. Contencios administrativ. Executorii judecatoresti
–    CIUTACU, F. – Drept procesual civil
–    PALADE, C. – Teste de autoevaluare. Actul juridic civil
–    TICLEA, A., POPESCU, C., TUFAN, M. – Dreptul muncii
–    TICLEA, A. – Tratat de dreptul muncii. Codul muncii
–    ATHANASIU, A., VOLONCIU, M., DIMA, L., CAZAN, O. – Codul muncii
–    GHIMPU, S., TICLEA, A. – Dreptul muncii, vol. I-II
–    ROS, A. – Drept financiar. Curs universitar
–    BALAN, E. – Administrarea finantelor publice locale
–    GLIGA, I. – Dreptul finantelor publice
–    GEOROCEANU, A.M. – Dreptul finantelor publice
–    POPOVICI, I. – Indrumar financiar-fiscal
–    GLIGA, C.I. – Evaziunea fiscala
–    TULAI, C.I. – Finantele publice si fiscalitatea
–    HOANTA, N. – Economie si finante publice
–    VACAREL, I. – Finante publice
–    RISTEA, M. – Contabilitatea financiara
–    FILIPESCU, I.P., FILIPESCU, A.I. – Tratat de dreptul familiei
–    AVRAM, M., BAIAS, F. – Legislatia familiei, editia a III-a revizuita
–    CIUTACU, F. – Dreptul de proprietate si alte drepturi reale
–    COSTINIU, F. – Legea nr. 10/2001, vol. I (Jurisprudenta la zi a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materia imobilelor preluate abuziv), vol.II (Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia proprietatii)
–    *** – Legislatia Asociatiilor si Fundatiilor, vol. I-II
–    *** – Ghidul asociatiilor de proprietari
–    BASARAB, M. – Drept penal, vol. I-II
–    BASARAB, M. – Drept penal, editia a III-a, revazuta si adaugita, vol. I-II
–    *** – Codul de procedura penala
–    NISTOREANU, G., MOLNAR, I., BOROI, A s.a. – Drept  penal. Partea speciala
–    CIOBANU-DORDEA, A. – Legislatie comunitara privind cooperarea judiciara in materie
–    CALINOIU, C., VEDINAS, V. – Teoria functiei publice comunitare
–    DELEANU, S. – Drept comunitar al afacerilor
–    LEICU, C., LEICU, I. – Institutiile comunitare
–    LEICU, C. – Drept  comunitar
–    MANOLACHE, O. – Drept comunitar
–    MAZILU, D. – Dreptul international public
–    NICIU, M. – Drept international public
–    PAUNESCU, M. – Management public in Romania
–    ANDRONICEANU, A. – Management public international
–    ILIES, L., OSOIAN, C., PETELEAN, A. – Managementul resurselor umane
–    PANISOARA, I. – Comunicarea eficienta
–    MIDDLETON, K., TRAGER, R., CHAMBERLIN, B. – Legislatia comunicarii publice
–    NEWSOM, D., TURK, J., KRUCKEBERG, D. – Totul despre relatiile publice
–    SERB, S. – Relatii publice si comunicare
–    MARCU, V. – Drept institutional comunitar, editia a II-a revazuta si adaugita
–    DELEANU, I. – Institutii si proceduri constitutionale. Tratat
–    JITARU, C.I. – Noua contabilitate a institutiilor publice si unitatilor administrativ-teritoriale
–    PANTEA, I.P., BODEA, G. – Contabilitatea romaneasca
–    MATIS, D. –  Bazele contabilitatii
–    TITAN, E., GHITA, S. – Bazele statisticii. Aplicatii
–    MOTOCU, M. – Elemente de statistica si analiza economica
–    ISAIC-MANIU, A., MITRUT, C., VOINEAGU, V. – Statistica pentru managementul afacerilor
–    *** – GHID pentru intelegerea si aplicarea IAS (Standarde Internationale de Raportare Financiara) nr. 1-41
–    NEWSOM, D., CARRELL, B. – Redactarea materialelor de relatii publice
–    ALISTAR, V., POPESCU-SLANICEANU, I. – Protocol, corespondenta, secretariat in Administratia publica
–    HARRISON, J. – Curs de secretariat
–    RACHISAN, S. – Acte de secretariat si notariale
–    MERA, L. – Indreptar arhivistic
–    FUEREA, A. – Institutiile Uniunii Europene
–    FUEREA, A. – Manualul Uniunii Europene, editia a III-a, revazuta si adaugita
–    SCARLAT, C., POPESCU, D. – Implicatia aderarii Romaniei la U.E. asupra institutiilor din domeniul public
–    GORNIG, G., RUSU, I.E. – Dreptul Uniunii Europene, editia a II-a
–    MOTOC, I. – Teoria relatiilor internationale: sursele filosofiei morale si a dreptului
–    RICHTER, W., BURKE, F., DOIG, J. – Combaterea coruptiei.Incurajarea eticii. Manual pentru etica serviciilor publice